Санал асуулга (1)

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг ямар зүйлд зарцуулах шаардлагатай вэ (1 нийт санал)
Сумдууд